Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Đức

nan-thanhchuong-thcsthanhduc@edu.viettel.vn